ZDRAVOINSTALACE

Akumulační zásobníky

Zvýšení životnosti zásobníků (plynových, elektrických ...) použitím tlakové nádoby AQUAMAT a úpravny na vodu DOSAPHOS.

        DSCF6435        DSCF6571_1

Aquamat u zásobníku TUV

Pro pokrytí zvětšujícího objemu vody vznikajícího v zásobníkovém ohřívači při ohřevu TUV, doporučujeme na vstupní potrubí nainstalovat malou expanzní nádobu (aquamat). Zvětšený objem vody namáhá vnitřní plochy zásobníku a může vést až ke vzniku mikrotrhlinek na nich, zvýšenému riziku koroze a následnému snížení životnosti. Tento zvýšený tlak se může projevovat i úkapy z pojistného ventilu bezpečnostní skupiny IVAR.G 501, což za těchto podmínek není důvodem k reklamaci. (zdroj IVARCS)