DÁVKOVÁNÍ - ODVÁPnĚNÍ

PROPORCIONÁLNÍ DÁVKOVAČE

Proti inkrustaci a korozi nástěnných kotlů, výměníků apod.

Voda, která se používá pro potravinářské účely - voda pitná - ve vodovodním řadu obsahuje určité množství rozpuštěných solí vápníku a hořčíku, které dotváří tvrdost vody. Ohřevem vody se její tvrdost chemickou reakcí uhličitanu vápenatého a kysličníku uhličitého formuje. Uhličitan vápenatý je nerozpustný, sráží vápník a ten tvoří inkrustace tepelných zařízení a výměníků, zatím co kysličník uhličitý podporuje korozi. Proto je nutné u tvrdé vody (tvrdost je měřitelná pomocí testru KIT) preventivně instalovat proporcionální dávkovače zabraňující vzniku kotelního kamene a korozi. Dávkovače proporcionálně dávkují do vody potravinářský polyfosfát (4p.p.m.), který nemění charakter pitné vody a její příměsi (v souladu s normou 2002/82/CE) se udržují trvale rozpuštěné. Vytváří tak ochranný film v potrubí a chrání před korozí. Šetří el.energii a náklady na údržbu. Montáž dávkovače je velmi jednoduchá. Umístí se na vstup domovního vodovodu, před kotel, bojler, pračku nebo myčku nádobí.


DOSAPHOS 250 

DOSAPHOS 500 - 600

GELPHOS P

  • náhradní náplně pro Dosaphos