Do odstavce zadejte vlastní text, který bude popisovat výše uvedený obrázek a nadpis. Do odstavce zadejte vlastní text, který bude popisovat výše uvedený obrázek a nadpis. Do odstavce zadejte vlastní text, který bude popisovat výše uvedený obrázek a nadpis. Do odstavce zadejte vlastní text, který bude popisovat výše uvedený obrázek a nadpis.

CHEMIE

  • čistící a odvápňovací přípravek pro topné systémy (ÚT)
  • přípravek na odstraňování vodního kamene ze zařízení a výměníků (TUV)
  • ochraňující kapalina s protikorozními účinky (ÚT)
  • proporcionální dávkovač proti tvorbě usazenin vodního kamene, korozi v kotli, bojleru, pračce nebo myčce nádobí jsou nepostradatelné tam, kde je voda tvrdá!!!

výplach topného systému

Princip

Topný systém napustíme chemickým proplachem BOILER CLEANER RA (nově G40), který odstraní letovací pasty, kysličník železa, vápenné usazeniny a ostatní nečistoty. Po opětovném proplachu vodou se do systému načerpá ochranná kapalina POLY A.P. (nově LIFE LONG 100), která zabraňuje tvorbě kotelního kamene a koroze. Nutnou podmínkou výplachu jsou dva vypouštěcí kohouty optimálně umístěné pod kotlem, oběhové čerpadlo, funkční radiátorové ventily a regulační šroubení.

Postup výplachu

1. Topný systém, který je v provozu naplníme čistící kapalinou Boiler Cleaner RA nově G 40 (dávkování 3-5%) na dobu max. 30 dnů (doporučuji 25-30 dnů). Po celou dobu proplachování ponecháme oběhové čerpadlo nebo čistící čerpadlo v chodu.

2. Dále napojíme dvě hadice na topný systém pro přívod a odvod vody.

3. Po výplachu radiátorů, kotle, popř. podlahových smyček - vše uzavřeme a postupně proplachujeme jednotlivé radiátory (smyčky) do doby než začne vytékat čistá voda. Tímto způsobem se pročistí všechny radiátory, popř. podlahové smyčky v systému. Doporučuji měřit pH ! (jedna z možností jak zjistit, že jsou smyčky již vypláchlé)

4. Systém ÚT napustíme na provozní tlak a zprovozníme.

5. Předběžně seřídíme hydrauliku (regulační šroubení, popř. dvouregulační ventily) topného systému.

6. Po zahřátí systému následuje druhý výplach dle bodu 3.

7. Po výplachu znovu natlakujem top. systém na provozní tlak a zprovozníme.

8. Dokončíme regulaci topného systému a naposledy celý systém vypustíme.

9. Natlakujem do systému ochrannou kapalinu Poly A.P. nově LIFE LONG 100 (dávkování 0,5% nově 1%), dotlakujem na provozní tlak a zkontrolujem vyregulování systému.

10. Konečný bod je nastavení topného systému, topná zkouška a změření pH topné vody (dle ČSN 07 7401; 7,5-9 PH, doporučuji do 8,5 PH).

(firemní AUTOVIZ)