výplach topného systému

Princip

Topný systém napustíme chemickým proplachem BOILER CLEANER RA (nově G40), který odstraní letovací pasty, kysličník železa, vápenné usazeniny a ostatní nečistoty. Po opětovném proplachu vodou se do systému načerpá ochranná kapalina POLY A.P. (nově LIFE LONG 100), která zabraňuje tvorbě kotelního kamene a koroze. Nutnou podmínkou výplachu jsou dva vypouštěcí kohouty optimálně umístěné pod kotlem, oběhové čerpadlo, funkční radiátorové ventily a regulační šroubení.

Postup výplachu

1. Topný systém, který je v provozu naplníme čistící kapalinou Boiler Cleaner RA nově G 40 (dávkování 3-5%) na dobu max. 30 dnů (doporučuji 25-30 dnů). Po celou dobu proplachování ponecháme oběhové čerpadlo nebo čistící čerpadlo v chodu.

2. Dále napojíme dvě hadice na topný systém pro přívod a odvod vody.

3. Po výplachu radiátorů, kotle, popř. podlahových smyček - vše uzavřeme a postupně proplachujeme jednotlivé radiátory (smyčky) do doby než začne vytékat čistá voda. Tímto způsobem se pročistí všechny radiátory, popř. podlahové smyčky v systému. Doporučuji měřit pH ! (jedna z možností jak zjistit, že jsou smyčky již vypláchlé)

4. Systém ÚT napustíme na provozní tlak a zprovozníme.

5. Předběžně seřídíme hydrauliku (regulační šroubení, popř. dvouregulační ventily) topného systému.

6. Po zahřátí systému následuje druhý výplach dle bodu 3.

7. Po výplachu znovu natlakujem top. systém na provozní tlak a zprovozníme.

8. Dokončíme regulaci topného systému a naposledy celý systém vypustíme.

9. Natlakujem do systému ochrannou kapalinu Poly A.P. nově LIFE LONG 100 (dávkování 0,5% nově 1%), dotlakujem na provozní tlak a zkontrolujem vyregulování systému.

10. Konečný bod je nastavení topného systému, topná zkouška a změření pH topné vody (dle ČSN 07 7401; 7,5-9 PH, doporučuji do 8,5 PH).

(firemní AUTOVIZ)