Chemické přípravky
- GEL pro výplach výměníků TUV

Pitná voda, kterou používáme do tepelných zařízení, obsahuje jisté množství rozpuštěných solí vápníku a hořčíku, které způsobují tvrdost vody. Během času a především zvýšením teploty se tyto soli sráíí v mikrokrystalky a usazujíse na povrchu kovovch trubek a ohybech zařízení a tepelných výměníků. Tak vzniká krustace, která snižuje průtok vody v potrubí a snižuje tepelný výkon. Pro odstranění těchto usazenin je třeba propláchnout potrubí přípravky řady BOILER CLEANER E a zbytkové kyseliny neutralizovat přípravkem BOILER CLEANER N . Tyto chemikálie reagují s usazeninami a rozpouští je.

GEL vyrábí již mnoho let širokou škálu chemikálií pro odstranění krustace ze zařízení a výměníků v závislosti na materiálech, ze kterých jsou vyrobeny. Všechny výrobky jsou vyrobeny z prvotřídního materiálu, aby dosáhly nejlepších výsledků při zachování nejvyšší bezpečnosti.

Ve velké většině vody, která se v České republice používá pro napouštění topných systémů, jsou ve větší nebo menší míře obsaženy prvky vápník a hořčík. U soustav u kterých se neprovedla patřičná úprava a která obsahuje zvýšená množství zmíněných rozpuštěných minerálních látek, dochází k jejich srážení a postupnému usazování v rozvodech a výměnících. Tvorba usazenin a inkrustů může mít za následek omezení průtoku soustavou, trubkovými hady i tepelnými výměníky a výrazné snížení výkonu i účinnosti těchto tepelných zařízení. Vzniklé usazeniny lze odstraňovat za pomoci specifických produktů a vybavení. Firma Gel nabízí pro řešení popsaných problémů, širokou škálu čistících čerpadel a chemických přípravků, vyvinutých právě pro tyto účely a hodící se pro většinu běžně používaných materiálů. (zdroj Ing. Zumr)

BOILER CLEANER E

Čistící přípravek va výměníky TUV

Na odstraňování vodního kamene ze zařízení a výměníků z oceli a mědi

Koncentrovaná kapalina se silným účinkem, určená pro odstraňování vápenatých usazenin. Je vhodná pro topná zařízení a výměníky z mědi. Chemikálie je vyrobena na bázi kyselin a obsahuje specielní nepěnící ochrany proti korozi. BOILER CLEANER E musí být rozředěn s vodou na 10 – 20% roztok. Obsahuje indikátor, který pomocí změny barvy oznámí sílu aktivnosti roztoku. Tedy, z ČERVENÉ barvy (aktivní) se změní na ŽLUTO-ORANŽOVOU (neaktivní) - barva chemikálie není vždy podmínkou, nutné je neustále měřit kyselost - pH !!!

Po ukončení proplachování je nutné promytí neutralizátorem BOILER CLEANER N, který neutralizuje zbytkovou kyselinu.

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Směs anorganických kyselin, přísad ochran proti korozi, nepěnící, obsahující tónový indikátor.

Stav kapalina
Barva rubínová červeň
Zápach štiplavý
Spec. váha 1,15 kg/dm3
pH 1
Ředění 10 – 20 %

Boiler_Cleaner_E __ist__c___p____pravek_Boy_15

boiler cleaner n

Neutralizační přípravek

  • Práškový neutralizátor zbytkových kyselin po pročištění od vodního kamene koncentrovaný neutralizační prášek na odstranění zbytků kyselin z tepelných zařízení a výměníků tepla po realizaci odvápňovacího procesu

BOILER CLEANER N se rozpouští ve vodě na 3-5 % roztok, který se napustí do oběhu zařízení na několik minut. Aplikuje se jako neutralizátor zbytkových substancí (kyselin) odvápňovacích přípravků.

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Směs alkalických solí složená z uhličitých a fosfátových sod, neutralizuje zbytkovou kyselost.

Stav prášek
Barva bílá
Zápach bez zápachu
Spec. váha 1,2 kg/dm3
pH 13
Ředění 3 – 5 %

Neutralizátor N