TEPELNÁ ISOLACE

Závazná pravidla pro izolace teplé vody (vybrány jen aktuální části z Vyhlášky) od 3. května 2001:

Tloušťka tepelné izolace u vnitřních rozvodů do DN 20 se volí = 20 mm; u DN 20 až DN 35 se volí = 30 mm; u DN 40 až DN 100 se volí = DN; nad DN 100 se volí = 100 mm. U vnitřních rozvodů plastových a měděných potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. U rozvodů se tloušťka tepelné izolace stanoví optimalizačním výpočtem.

Zdroj: TZB-INFO:   

Hlavní zásady montáže izolací

Obecné pokyny:

1. Nepoužívejte izolace Isofom na potrubí neregulovaného vytápění. Při překročení maximální provozní teploty + 95 °C nastane nevratné poškození izolace.

2. Polyetylenové izolace se mírně délokově smršťují ( cca 2 cm na 1 m izolace ) proto při instalaci zaizolujte nejdříve ohyby a pak mezi ně vtlačte delší rovný úsek izolační trubice. Čela a podélné spoje dobře slepte lepidlem, jedině tak docílíte správné funkce izolace.

3. Při venkovních aplikacích je nutno izolace chránit nátěrem proti působení UV záření.isolace__1_

4. Z estetického hlediska je izolace Isofom možno natírat jakoukoliv vodou ředitelnou disperzní barvou.

Lepení izolací:

1. Lepidlo před použitím dobře promíchejte.

2. Lepené plochy očistěte od mechanických nečistot a dobře odmastěte.

3. Obě lepené plochy potřete tenkou vrstvou lepidla.

4. Po rozetření lepidla počkejte (dle okolní teploty 3 až 5 minut ) až trochu zaschne (plochy s lepidlem jsou při lehkém dotyku nelepivé)

5. Opatrně přiložte obě lepené plochy přesně k sobě a důkladně přitlačte. Dbejte na přesnost, protože po přiložení již není možno slepené plochy přesouvat.

Tloušťky izolací

6 mm – izolace rozvodů 
10 mm – izolace rozvodů 
15 mm – izolace rozvodů 
20 mm – izolace rozvodů 

Návlekové izolační hadice na bázi pěnového polyethylenu určené k izolaci TV, SV a tepelné techniky v rozsahu teplot od + 5oC do + 100oC

Isolace gumové pro solární systémy