Solární regulace pro bazény, zásobníky a zásobníky a bazény

Regulační jednotka µTeR-05 disp a µTeRX-05 disp představuje nový moderní prvek na trhu regulátorů pro solární systémy. Tento model je součástí nové řady regulátorů µTeRxx-05disp určené pro řízení nejčastějších variant solárních systémů a představuje inovační pokračování tradiční řady TeRxx-03 až -04. Přípona -disp v názvu označuje komfortnější variantu vybavenou grafickým podsvětleným displejem zobrazujícím všechny aktuální měřené teploty, uživatelská nastavení a stavy přístroje. K dispozici je i varianta bez displeje. Progresivní mikroprocesorová koncepce této páté generace regulátorů sleduje aktuální trendy v oblasti měřící a regulační techniky.

Díky velmi příznivému poměru regulačních schopností vůči nízkým pořizovacím nákladům se tato regulační jednotka zařazuje do popředí zájmu ve svém oboru a lze ji tedy právem považovat za skutečnou odpověď na požadavky trhu po kvalitních a současně pro širokou veřejnost cenově snadno dostupných řídících systémech v solární a vytápěcí technice.                   (ekosolaris)