PLYNOVÉ ROZVODY

Nové, komplexní řešení rozvodu plynu v budovách z vícevrstvých trubek zajišťuje :

- řádově vyšší bezpečnost provozudomovních rozvodů plynu s použitím aktivních bezpečnostních prvků
- spolehlivou, snadnou a rychlou instalaci pomocí tvarovatelného potrubí nové generace ALPEX - GAS a lisovacích tvarovek IVAR.PRESS-GAS
- vyšší produktivitu práce s nižšími náklady proti stávajícím tradičním technologiím

 

• Systém rozvodu plynu ALPEX - GAS je v ČR řádně certifikován pod č. 07 0118V/AO ITC Zlín, respektuje normy ČSN EN 1775 a ČSN ISO 17784-1.
• Podmínky a požadavky na použití rozvodu plynu z vícevrstvých trubek o provozním tlaku do 0,5 MPa stanoví Technické pravidlo - TPG 704 03.
• Podrobné rozpracování požadavků pro navrhování, projektování, stavbu, montáž, provoz a údržbu plynovodu z vícevrstvých trubek ALPEX - GAS od hlavního uzávěru plynu odběrného plynového zařízení až po místo připojení koncového spotřebiče řeší Podniková technická norma - PTN 704 05.

(www.ivarcs.cz)

Tabulka na přepočet spotřebovaného plynu  z m3 na kWh ... (tzbinfo)