boiler cleaner g40

Čistící přípravek pro topné systémy

PŘÍPRAVEK PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KALŮ A USAZENIN v topných sytémech

Popis:
Zásaditý koncentrovaný přípravek pro odstraňování kalů, rzi a usazenin různého původu u topných (tradičních i podlahových), solárních i chladících systémů, po vyčištění obnovuje správnou cirkulaci čímž zvýšuje účinnost systému a optimalizuje spotřebu energie. Přípravek obsahuje aktivní rozpouštědla spolu s nepěnícími činidly pro snadné odstranění nečistot ze systému.

Dávkování G40:
G40 se dávkuje ve 2 - 3% koncentraci pro objem vody v otopném systému (tj. 2 -3 litry přípravku na každých 100 litrů vody v otopném systému)

Použití:
Přípravek G40 může být do systému napuštěn přímo nebo přes čistící čerpadlo řady BOY C PLANT. Pro odstraňování nečistot z existujícího systému necháme cirkulovat roztok G40 po dobu nejvýše 2 týdnů za normální provozní teploty. Když je systém vypnut, můžeme využít oběžné čerpadlo nejvýše 2 -3 hodiny po dobu tří dnů. V případě, že je systém silně znečištěn, doporučuje se nechat G40 cirkulovat max 4 – 5 týdnů. V případě, že použijeme čistící čerpadlo BOY C PLANT redukuje se doba čištění na 4 – 8 hodin. Po čištění vypláchněte systém důkladně vodou s vypouštěním přes všechna dostupná vypouštěcí místa. Zkontrolujte hodnotu pH, která by měla být v rozmezí pH 8 – pH 9. Při napouštění přidejte do upravené vody roztok přípravku G10 nebo G50.

Přípravek G40 je ideální pro použití všude tam kde je ke stávajícímu systému osazen nový zdroj tepla (kotel) nebo oběhové čerpadlo. Produkt je vhodný pro kontakt se všemi elementy topného systému včetně hliníkových komponent a po čištění jej není třeba neutralizovat.

Poznámka:
Aby nedošlo k nevratnému poškození částí topného systému, je nutno průběžně kontrolovat pH a při jejim zvýšení nad hodnotu 9, okamžitě zastavit čištění a provést neutralizaci !!!

Výhody přípravku:
- je to koncentrovaný produkt
- není ho nutné ředit před aplikací
- přípravek je zásaditý
- nevyvolává korozívní efekty
- je možno ho používat i při běhu soustavy
- snadné použití

Náhrada:
Přímá náhrada za přípravek BOILER CLEANER RA, v níže uvedených poměrech:

koncentrace (3 - 5%): koncentrace (2 – 3%):

3 l – 5 l BOILER CLEANER RA na 100 litrů vody v ot.systému  2 l – 3 l G40 na 100 litrů vody v ot.systému

6 l – 10 l BOILER CLEANER RA na 200 litrů vody v ot.systému 4 l – 6 l G20 na 200 litrů vody v ot.systému

9 l – 15 l BOILER CLEANER RA na 300 litrů vody v ot.systému 6 l – 9 l G40 na 300 litrů vody v ot.systému

12 l – 20 l BOILER CLEANER RA na 400 litrů vody v ot.systému 8 l – 12 l G40 na 400 litrů vody v ot.systému

15 l – 25 l BOILER CLEANER RA na 500 litrů vody v ot.systému atd. 10 l – 15 l G40 na 500 litrů vody v ot.systému atd.

Údaje z bezpečnostního listu produktu:
Fyzický stav: kapalina
barva: světle hnědá
pach: bez pachu
specif.hmotnost: 1,200 kg/dm3
rozpustnost: kompletní
hodnota pH 11 (v 5% roztoku pH9)
zápalná teplota pro hoření: neaplikuje se
akutní oralní toxicita DL50: 2000 mg/kg (krysa) 
akutní dermatol.toxicita (DL50): > 5000 mg/kg (králík)

Čistící přípravak Boiler Cleaner RA ..... nově G40

  • Čistící a odvápňovaní přípravek pro topné systémy

Ošetřující koncentrovaná kapalina, která odstraňuje bahno, oxidy železa (korozi) a vápenné usazeniny v tepelných zařízeních a chladících uzavřených okruzích. BOILER CLEANER R.A. se do zařízení dávkuje v koncentraci 3-5% vodního roztoku, ponechá se obíhat v systému 2 až 5 týdnů, kdy při běžném provozu dochází k postupnému uvolnění a konzervaci částí okruhu. Uvolněné usazeniny se odstraní vypuštěním celého systému s roztokem po 2 – 5 týdnech a po novém naplnění takto ošetřeného a vyčištěného systému se doporučuje pro jeho další konzervaci a ochranu doplnit přípravkem Poly A.P.. Je také schopný odstranit malá množství CaCO3.

CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Zásaditá kapalina, obsahující komponenty blokující, rozprašující, aditivní, nepěnící a inhibitor proti korozi

Stav: kapalina 
Barva: světle hnědá
Zápach: bez zápachu
Bod srážlivosti: -4oC - +24,8oF
Spec. váha: 1,2 kg/dm3
pH: 11 cca 9 v 5% roztoku
Dávkování: 3 - 5 %

Po novém naplnění takto ošetřeného a vyčištěného systému se doporučuje pro jeho další konzervaci a ochranu doplnit přípravkem Poly A.P..

__ist__c_____erpadlo_Boy_30 RA__RR