KOLEKTORY

Kolektory PLOCHÉ

Výhody plochých (termických) slunečních kolektorů

  • Vysoká účinnost, jenž v závislosti na středoevropských klimatických podmínkách je vyjádřena ročním energetickým ziskem z jednoho kolektoru, o absorpční ploše 1,5 m2, minimálně 1100 kWh.
  • Vysoká životnost materiálů, z kterých je kolektor zpracován, i celkové provedení zajišťují minimálně 30 letou životnost.
  • Vysoká kvalita, potvrzená výsledky testů v renomovaných zkušebnách v Evropě, tak i v Americe. Sama tato kvalita je vyjádřena nadstandardní 7 letou zárukou.
  • Jednoduchá montáž, variabilní pro všechny typy střech.
  • Vysoký uživatelský komfort. Prodejní, montážní a servisní síť po celé republice. Minimální nároky na obsluhu a údržbu. Recyklovatelnost použitých materiálů.
  • Nižší finanční závislost na rostoucích cenách energií.
  • Vysoký konkrétní přínos k ozdravění životního prostředí nás všech.
  • Český výrobek oceněný mezinárodní cenou Grand Prix Pragotherm 98.
  • Splňuje požadavky k udělení dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Kolektory VAKUOVÉ

SolarHit trubicový vakuový kolektor HeatPipe system

Vakuové trubicové sluneční kolektory využívají jako tepelnou izolaci vakuum, vytvořené mezi dvěma skleněnými trubicemi. Na vnitřní trubici je nanesena vysoce selektivní absorpční vrstva. Vzniklé teplo se přenáší do měděných trubiček tzv HeatPipe, keré jsou umístěny uprostřed skleněné trubice.

V HeatPipe je kapalina, která se vlivem tepla odpařuje (již od 25 st. C) a stoupá vzhůru. V horní části (v absorbéru) je pak teplo předáno do topného systému, kapalina se ochladí a klesá zpět dolů.